S povděkem a jistým zadostiučiněním jsem si přečetl, že od nynějška už bude pro křesťany znečišťování životního prostředí hříchem. Já to tak beru už dávno.
Vatikán vyhlásil nové smrtelné hříchy – znečišťování životního prostředí, genetická modifikace potravin, pokusy na lidech, sociální nespravedlnost, ožebračování lidí, shromažďování nemravného bohatství a distribuce drog včetně jejich užívání.

Musím říci, že mne to opravdu potěšilo, protože jsem se stále ani po letech ještě nezbavil hořkosti z několika debat s lidmi, kteří se prohlašovali za ty „nejechtovnější“ křesťany a kteří mi se silnou nadřazeností vysvětlovali, že moje ekologické snažení je naprosto zbytečné a nic to neznamená atd.

Takže vida, doba se mění i křesťanská církev na to reaguje a to považuji za pozitivní zprávu. Ještě se mi chce podotknout, že ekovesničkové hnutí vyznává prakticky stejné hodnoty, k nimž se nyní tímto seznamem nových hříchů přihlásil i Vatikán.

(viz. www.tyden.cz)