Browsing posts tagged: Ceska flora 1893
Máme-li stromy po zasazení ořezávati?

Zdroj: časopis Česká flora, ročník 1893: Palčivá to otázka! Promrháno o tom hojně černi a inkoustu; zástupci různých method jsou o svém přesvědčeni, byť i opakem bylo, co druzí tvrdí. Zásada, nezkracovati výhony v prvním, nýbrž až v druhém či třetím roce, je novějšího původu; u starých bylo zvykem, brzo po zasázení z jara stromky […]

Užívání hnoje záchodového v zahradnictví

Zdroj: časopis “Česká flora”, ročník 1, z r. 1893: Hnoji záchodovému nepřikládají zahradníci dosud té důležitosti, jaká mu vším právem přísluší. Příčinu toho, proč poměrně ještě v malé míře tohoto hnoje se užívá, dlužno hledati v tom, že řečené hnojivo má pronikavý zápach. Není však nic snažšího tento nedostatek odstraniti a tím rozšířenějšího užívání hnoje […]

O kypření půdy pod ovocnými stromy

Zdroj: časopis “Česká flora”, ročník 1, r. 1893: Jak důležité je kypření půdy kol ovocných stromů, přesvědčil jsem se za letošního léta. Na tabuli, která posázena byla po většině časně kvetoucími hlízovitými a cibulovitými rostlinami, stála též asi 12-15letá jabloň. Dlouho trvající velká sucha zle na jabloň účinkovala, listy byly zvadlé a skroucené, a větší […]

Očišťování stromů ovocných

Zdroj: časopis Česká flora, ročník 1893: Probírání větví jest zvláště při starších stromech ku prodloužení zdraví veledůležité. Majetníci ovocných sadů musí tudíž časně z jara nebo pozdě na podzim vše dobře prohlédnouti a škodlivé odstraniti. Vše uschlé a napolo odumřelé dříví se až ke zdravému odřeže, onemocnělé se rovněž až ke zdravému odřeže. Rány zamazují […]

O sbírání a uschovávání semen

Zdroj: časopis “Česká flora”, ročník 1893: Při sbírání semen jedná se v první řadě rozeznati pravý čas zrání. Fazole a hrách dozrávají, když lusky se odbarvují, schnou a dřevnatí a př pohybu chrastí. Lusky tyto se tak lehce nerozevírají a netřeba se obávati ztráty, pakli se déle na trsech ponechají. Jediné v tom případě trpívají […]

Přivazování stromů

Zdroj: časopis Česká flora, ročník 1, r. 1893: Nově zasazený mladý strom přivazuje se ke kůlu, aby proti větru nabyl pevnější opory. Kůl nesmí se však nikdy tuze blízko stromu zarážeti, aniž strom tuze pevně ke kolu přivázati, an by se jednak nad úvazem zářez vytlačil a v případě, že by se země slehla, zůstaly […]