Při ohňové slavnosti 28. února 2008 se v Auroville uskutečnil „ceremoniál země“ na oslavu 40. výročí založení ekovesnice.

Když oheň dohořel, zvuky gongů ohlásily neobvyklou událost. Děti oděné v bílém donesly svíčky a hrsti hlíny z celého světa do středu amfiteátru a umístily je doprostřed znaku Auroville. Smyslem oslavy bylo připomenout a oživit myšlenku, že Auroville se snaží sjednotit celé lidstvo. Pro ceremoniál zaslali lidé z celého světa asi 120 vzorků půdy, i z takových míst jako je hora Kailash, Velikonoční ostrov apod.

Brzy ráno v den označovaný jako „Zlatý den“ – 29. února – byly vzorky sesypány do společné velké mísy jako symbolické gesto jednoty celé Země.

Podrobnosti v angličtině

Celá fotogalerie z oslavy