Zdroj: stránky W.A.S.

Stojím na nádraží ve Vroclavi a čekám se svým synem na vlak, který nás odveze domů k Lubratowu. Oba jsme ještě velmi rozrušeni. Cítíme se, jako kdybychom odjížděli z domova, z druhého domova na opačném konci Polska. V malebné vesničce v Jizerských horách zůstala naše velká rodina, která se tam sešla ze všech koutů Polska i ze zahraničí. Navzájem se utěšujeme, že to nebylo naposledy, že je určitě všechny ještě potkáme. Věříme, že to je pouze začátek společné cesty.

Do Wolimierze nás mohlo přijet tolik díky finanční podpoře
GEN (Global Ecovillage Network – Globální síť ekovesniček). Díky tomu mohlo přijet několik lidí z naší organizace – ze skupin “Mama bum” a “Ska leczeni” a také několik přátel, aby se společně se svými dětmi pustili do různých aktivit.

Setkání je možno rozdělit na 2 části: setkání GEN a pak festival
W.A.S. (Wiejskie Alternatywne Spoleczności – Vesnická Alternativní
Společenství). Nejprve k setkání členů
GEN-Europa (zahrnuje Evropu, Afriku a Malou Asii). Přijeli sem lidé z Německa, Skotska, Dánska, Finska, Ruska, Čech, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Francie, Španělska, Portugalska, Turecka, Izraele, Senegalu, a také z Brazílie, USA a Mexika. Po tři dny se v divadelním sále ve Wolimierzi konaly dopoledne schůzky GENu (debaty o záležitostech organizace, jako zprávy o jejích aktivitách, finanční otázky atd.). Po obědě se konaly workshopy a večer promítání filmů a diapozitivů z jednotlivých ekovesniček.

Ohledně způsobu organizování setkání se můžeme hodně naučit od lidí z GENu. Tentokrát setkání řídila dělala Bea z Mexika. Všechno se konalo správně a přesně. Kdo se zúčastnil některého workshopu, mohl se naučit praktické dovednosti. Já jsem se např. zúčastnila vynikajícího workshopu o řešení konfliktů, který vedli členové Zegg z Německa. Jiné workshopy se týkaly např. ekonomiky a života v ekovesničkách. Skutečnou “pastvou pro oči” pak bylo promítání filmů a diapozitivů z různých zemí. Těžko to popsat, prostě je to třeba vidět.

Největší dojem na mě udělaly:

 • Film z Commune de Bagnaia – v krásně situované vesničce v
  Toskánii společně 20 lidí vytváří
  skutečný domov. Z filmu vyzařovalo teplo a slunce a
  harmonie mezi prací na 80 ha půdy a večerním
  odpočinkem na terase a veselou oslavou při vínu z vlastní
  vinice. Film uváděli Amy a Alfredo.
 • Film z Torri
  Superiore, který komentovaly Lucilla a Cristina. Skupina
  dobrovolníků tam pracuje na restaurování
  staré středověké stavby (u nás je nemožné,
  že by takový objekt mohlo obývat nějaké
  společenství).
 • Film ze Skotska, z ekofarmy Findhorn.
  Je to dokonale fungující organizace, která
  vlastní a v praxi používá plně ekologickou
  techniku a která ročně přivítá na
  workshopech a setkáních tisíce lidí.
 • A také hřejivý film a diapozitivy, které
  přivezla Luda, jediná účastnice z Ruska, která
  žije v nedávno vzniklé komunitě Grišino.
  Situace ekovesniček je ve světě různá. Např. v Dánsku
  existuje celá síť ekovesniček, které jsou
  dobře propojené, mají svůj časopis, každý
  rok pořádají společná setkání,
  vydávají mapy svých vesniček, vydali i dvě
  knihy o ekovesničkách v Dánsku. Jak je to možné?
  Odpověď je jednoduchá – podporuje je dánská
  vláda. Dánské ekovesničky dostaly vládní
  grant na budování experimentálních
  domů a dále velikou dotaci, aby v každém regionu
  mohla vzniknout ekovesnička. Dánové si zaslouží
  velké uznání.

  Ve Finsku, kde 10000 jezer objímá 10000 ostrovů
  a kde žijí miliardy komárů vzniká nadace pro
  lidi, kteří chtějí koupit půdu. Okouzlující
  Fin Atilla, který nás všechny zaujal svou
  osobností, nám vysvětlil, že je zajímá
  především výměna praktických
  zkušeností, a ne jen informací.

  V Německu existuje 40 komunit, tvoří společnou
  organizaci a dvakrát ročně pořádají setkání.
  Dokonale fungujícím společenstvím je např.
  Lebensgarten.

  V Turecku jsou 3 ekovesničky, dozvěděli jsme se více o
  skupině 20-ti lidí, kteří žijí ve vesničce
  “Ekofoca” nedaleko Izmiru. Zjistili jsme, že Turci jsou
  velice otevření a příjemní lidé.

  Podobná situace je u našich jižních
  sousedů. Na Slovensku existuje jedna ekovesnička ve střední
  části státu – Zaježová, v níž bydlí
  35 lidí, vlastní 15 domů, společné centrum s
  8-mi místy na ubytování a školu
  ručních řemesel.

  V Čechách existují 3 ekovesničky. Jednu z nich
  jsme navštívili čtvrtý den našeho
  setkání. Byl to pěkný zážitek. Přešli
  jsme “zelenou hranici” a potom jsme prošli
  třešňovou alejí (netušila jsem, kolik
  existuje odrůd třešní) do Jindřichovic
  (wolimierzské společenství s nimi spolupracuje).
  Tam jsme navštívili muzeum plné starých
  vzácných předmětů, které naši
  předkové kdysi používali běžně. Největší
  dojem na mě udělal dvoumetrový hoblík a pračka z
  předminulého století. Děti z komunity společně s
  cikánskými dětmi z vesnice (pod vedením
  Petra z “Divadla deště”) nám pak odehrály
  divadelní představení.

  Dva kilometry za vesnicí se nachází na
  dvanáctihektarovém pozemku zemědělská
  usedlost společenství, kde její obyvatelé
  bydlí bez elektrického proudu, obdělávají
  půdu, chovají koně a další zvířata
  (nemohli jsme se dost vynadívat na oslíka). Dvě
  rodiny s dětmi a několika přáteli bydlí ve velkém
  domě se společnou kuchyní, v níž nás čekalo
  teplé jídlo. Před domem hořel oheň a bodrá
  Češka v lidovém kroji tam zpívala a hrála
  na housle. Vzpomněla jsem si na výrok jednoho Dána,
  který se také zúčastnil našeho
  setkání. Již několik let žije v Čechách a
  chce tam vybudovat novou ekovesničku (PermaLot).
  Řekl, že obyčejné vesnice v Polsku, Čechách nebo na
  Ukrajině jsou často mnohem ekologičtější než
  ekovesničky na Západě. Je v tom hodně pravdy a hluboký
  postřeh člověka, který zná realitu Západu i
  Východu.

  Úplně jiné je to u nás, v Polsku. Jasně
  mi to ukázala moje rozmluva s jedním člověkem z
  Izraele, který žije v ekologickém kibucu. Položil
  mi otázku: “Velmi se mi tohle setkání
  líbí, jsem tu pár dní, ale můžeš
  vysvětlit, jaká organizace tady u vás funguje?”
  A to byl problém. Snažila jsem se mu to vysvětlit. U nás
  v Polsku neexistují podobné ekovesničky jako jinde.
  My máme každý své vlastní domy, svá
  hospodářství, bydlíme dále od sebe v
  okruhu několika vesnic, sami si nakládáme se svými
  penězi, sami se staráme o svou ekonomickou situaci, ale
  spolupracujeme v různých oblastech (hlavně je to hudba, ve
  Wolimierzi je to divadlo). Spojují nás stejné
  zájmy, ale nevytváříme žádnou pevně
  strukturovanou organizaci. Existují sice mezi námi
  různá nevelká společenství, ale to jsou
  spíše lokální záležitosti.

  Jiné to je, když člověk žije v ekovesničce. Nemusí
  se starat o palivo na zimu, o každodenní platby, o peníze
  na studium svých dětí nebo na dovolenou. Pracuje
  pro společenství tolik kolik může, má každý
  měsíc peníze na vlastní drobné výdaje
  a všechny přebytky jsou použity pro dobro všech
  členů.

  Je to výborná myšlenka, ale u nás
  v Polsku vyvolává slovo “komunita”
  negativní asociace. Myslím si, že zatím
  ještě nejsme připraveni na takovou formu soužití.
  Proto také máme v Polsku jen síť Vesnických
  Alternativních Společenství (Wiejskie Alternatywne
  Społeczności – WAS) a Vesnických Vzdělávacích
  Center (Wiejskie Centra Edukacji – WCE).

  Velice důležité pro změnu našeho myšlení
  jsou výměnné pobyty v zahraničních
  ekovesničkách. Naše děti již vyrůstají v
  jiném systému a určitě podle zákona
  protikladů budou ve své dospělosti hledat co nejtěsnější
  formu soužití, kterou je život v komunitě. Svět mají
  otevřený, budou si moci sami vybrat, kde a jak chtějí
  žít. Myšlenka ekovesniček je krásnou,
  mírovou iniciativou, učí nás toleranci a
  nacházení darů pozitivní energie. Jsme
  šťastní, že setkání GEN se
  uskutečnilo v naší zemi.

  Velice důležité bylo pro nás setkání
  se všemi těmi pěknými lidmi, kteří nám
  hodně vyprávěli o svém životě, byli vůči nám
  otevření, ukázali nám, jak se dá
  společně bavit, zpívat i tančit. Naučili jsme se mnoho,
  “nabyli jsme si baterky”, ale myslím si, že jsme
  jim také něco dali. Doufám, že tím “něčím”
  byl právě následný festival WAS.