Komuna byla založena v r. 1986 (myšlenkami na ni se její členové zabývali již od r. 1983). Nachází se nedaleko města Kassel ve středním Německu.

Komunu v současné době tvoří 52 dospělých (24 žen a 28 mužů ve věku 24 až 49 let, průměrný věk je 40 let) a 18 dětí a dospívajících (ve věku 1 až 19 let, průměrný věk je 11 let). Komunita je největší německou komunitou, která není založena na náboženských nebo spirituálních základech. Členové o sobě prohlašují, že jsou nedogmatičtí, levicově orientovaní.

Členové komuny nežijí v rodinách, ale ve skupinách (celkem 10 skupin). Každou skupinu tvoří 3 až 8 dospělých a děti. Každý člen komuny má vlastní pokoj, skupina má společný „obývací pokoj“, kuchyně je jedna velká, společná pro všechny. O fungování komunity, ekonomických otázkách apod. rozhodují její členové na základě společného konsensu. Komuna podniká ve 12-ti oblastech, např. pěstování a prodej zeleniny v bio kvalitě, stavební firma, veřejné stravování apod. Snaží se i ve svém podnikání chovat maximálně ekologicky.

Pro zájemce pořádá komunita návštěvní víkendy, během nichž je možno seznámit se s jejím fungováním. Velmi vítáni jsou především členové jiných komunit.

Kontakty:

Kommune Niederkaufungen
Kirchweg 1
34260 Kaufungen
Tel: +49 (0)5605 80070
Fax: +49 (0)5605 800740
kommune@t-online.de

Zdroj: internetové stránky komunity Niederkaufungen

fotografie z www.economads.com