Překlad článku z webu GEN, článek byl vydán v magazínu Permakultura č.49.

Jonathan Dawson, obyvatel skotské ekovesnice Findhorn, navštívil BedZED (Beddingtonské pasivní sídliště – Beddington Zero Energy Development) v jižním Londýně a porovnává slabiny i silné stránky obou projektů.

bedzed1Na první pohled vypadá opravdu impozantně. Několik minut chůze z nádraží Hackbridge skrz spíše nudné předměstí jižního Londýna a najednou proti šedé zimní obloze uvidíte známé bohatě prosklené bloky dlouhé bloky s barevnými ventilačními komíny. Tento pohled se stal téměř symbolem pro stoupence trvalé udržitelnosti. I když jsem zde poprvé, přeci jen se zde cítím příjemně, cítím se zde vítán. Design je odvážný a elegantní v porovnání se skromnými stavbami okolo. Stavby působí dojmem velké záoceánské lodi hrdě vplouvající do přístavu.

Na tuhle návštěvu jsem se už nějakou dobu těšil. Posledních pět let žiji v komunitě Findhorn na severu Skotska, byl jsem koordinátorem Evropské sítě ekovesnic (GEN-Europe) od r. 2003. Během té doby jsem sledoval příběh sídliště BedZED s velkým zájmem a se smíšenými emocemi. Na jednu stranu jsem často na BedZED pohlížel se závistí – záviděl jsem jim, jak se jim daří dostávat do tisku a jednat s úřady. Např. v nedávné recenzi Johna Prescotta „Udržitelné komunity“ měl BedZED mnohem významnější postavení než celá GEN-Europe.

Na druhou stranu jsem uvažoval jaké ústupky z ideálů museli lidé okolo BedZEDu učinit, že se stali takto atraktivními pro oficiální instituce. Uvažoval jsem i nad tím, zda je tato otázka vůbec důležitá s ohledem na to, že BedZEDu se opravdu podařilo ukázal lidem, že lze udržitelně snížit jejich ekologickou stopu.

Máme jen jednu Zemi

BedZED se stal modelem ukazujícím jak žít na „jediné planetě, kterou máme“. Toto označení odkazuje na zjištění získaná výpočty ekologické stopy. Kdyby všichni lidé na Zemi měli mít stejnou životní úroveň jako lidé na Západě, pak nám jedna Země nestačí. Kdyby všichni žili po vzoru severní Ameriky, pak bychom potřebovali 5,5 planety jako je Země, kdyby žili na úrovni Evropy, potřebovali bychom 3 planety. BedZED vznikl proto aby ukázal, že je možné vytvářet takové modely žití, že lidé, bez ohledu na jejich osobní názory a hodnoty, mohou žít udržitelně a nezatěžovat ostatní svou ekologickou stopou a to dokonce i v industrializovaném světě. Na webu BedZEDu je uvedeno, že smyslem projektu je ukázat, že ekologické stavitelství a ekologický životní styl jsou snadné, dosažitelné, finančně dostupné a zajišťují dobrou kvalitu života.

Tenhle citát se mi líbí. Ze stejného důvodu preferuji papírové komunitní peníze před systémy LETS. Protože pouze ti, kteří jsou přesvědčeni že současný způsob používání peněz je problematický, jsou ochotni dát přípis druhému (což pak vede k přemíře nabídky služeb aromaterapeutů, masérů apod. a nedostatku dělnických profesí). Kdežto pro účast v systému papírových peněz stačí věřit, že peníze, které dostaneme, budeme moci zase použít. Je to reálný způsob jak zapojit lidi do lokální ekonomiky s minimálním úsilím a s minimální nutností měnit jejich názory na svět. Snahy BedZEDu uplatnit tyto principy při stavbě sídlišť vzbuzují velký zájem a jsou důležité.
Další informace o BedZED najdete:

:: www.peabody.org.uk

:: www.bioregional.com

:: wikipedia.org

Prohlídka BedZED

Sídliště sestává z osmi bloků domu nasměrovaných k jihu, aby zachytily co nejvíce sluneční energie. Obsahuje 82 bytů a 2500 m2 prostoru pro život či práci, společně s privátními zahradami a hřišti. Připojil jsem se ke skupině asi deseti lidí, kteří si právě prohlíželi různé ekologické „vychytávky“ tohoto sídliště. Rozdíl oproti Findhornu byl ihned patrný. Zatímco prohlídka Findhornu stojí 2 libry, tak v BedZEDu chtějí za prohlídku podobného rozsahu a obsahu rovnou 30 liber! Tuto první lekci jsem si hned poznamenal.

Prohlídka byla na vysoké úrovni. Inteligentní, výmluvná a otevřená průvodkyně nás seznámila se zkušenostmi získanými v BedZED bez jakéhokoliv „evangelického nadšení“, které často provází ty, jež posunují dosavadní hranice možností. Stručně řečeno, působila důveryhodně.

Značnou část průměrné evropské ekologické stopy tvoří individuální cestování. Proto se autoři BedZED zaměřili právě na tuto oblast. Zvolili řadu cest. Například přímo v sídlišti je řada pracovních příležitostí, čímž se snižuje nutnost dojíždět jinam. Dále zde funguje auto-klub, v němž je zapsáno 40 obyvatel sídliště (odhaduje se, že každé auto v klubu nahradí 5 až 6 aut v osobním vlastnictví). Dále mají obyvatelé sídliště slevu v místním cyklistickém obchodě. Slyšeli jsme tvrzení, že obyvatelé BedZED používají auta o 65% méně, než je místní průměr.

BedZED je označen za obytnou zónu, takže auta jsou parkována na okraji sídliště. Jedno parkovací místo je počítáno pro 0,8 domácnosti, což je polovina místního průměru.

Další velký díl evropské ekologické stopy tvoří potraviny. Stále rostoucí část potravin je na náš talíř dopravována z velkých vzdáleností – stovky, ba i tisíce kilometrů. V BedZED se snaží aby obyvatelé využívali model „komunitou podporovaného zemědělství“. Zhruba 23% obyvatel BedZED se do tohoto modelu již zapojilo.

Využití sluneční energie, super izolace a design předem počítající s velkými objemy hmoty pro akumulaci tepla společně přispívají k tomu, že spotřeba energie na vytápění bytů v BedZED je na úrovni okolo 10% typické domácnosti (obyvatelé si ale mohou svobodně nainstalovat libovolný vlastní vytápěcí systém, pokud to chtějí). Sídliště má vlastní výtopnu kombinovanou s výrobou elektřiny (momentálně nefunguje). Momentálně je spotřeba elektřiny v sídlišti o 25% nižší než je místní průměr.

Spotřeba vody je momentálně na úrovni 100 litrů na osobu a den, přičemž britský průměr je 150 litrů. Když je v provozu místní čistička vody – momentálně je také mimo provoz – pak se spotřeba vody může snížit na 70 litrů na osobu a den. V recyklaci má sídliště zatím nejmenší úspěch – úroveň recyklace je jen nepatrně nižší než v okolních oblastech.

I když BedZED možná nedosáhl takové snížení spotřeby zdrojů, aby nám „stačila jen jedna planeta“, přeci jen dosáhl pozoruhodných úspěchů. Navíc celé sídliště bylo navrženo tak, aby se usnadnilo použití zdejších nápadů jinde. Sídliště navržená podle vzoru BedZED se nyní plánují v Thames Valley a v Portugalsku a střednědobým cílem je založit do r. 2009 na celém světě, na každém kontinentu, celkem pět komunit „pro život na jedné planetě“, ať už v rozvinutých nebo rozvojových zemích.