Zdroj: stránky ekovesničky Kitež

Jsme zřejmě první a možná, že jediná nenáboženská komunita v Rusku, která se věnuje osyřelým dětem. Kitež není dětský domov. Prostě jsem chtěl pomoci osyřelým dětem, dospělým i sobě samému začít žít život znovu. Kdybych věděl, že to bude tak těžké, nikdy bych se do tohoto projektu nepustil.

(D. Morozov – historik-indolog, zakladatel komunity)

Komunita Kitež se nachází v Kalužské oblasti, Barjatinském okrese, nedaleko vesnice Čumazovo. Jde o vzdělávací zařízení, spojující náhradní rodiny, žijící v samostatných domech. Je zde společná škola, ve které učí rodiče, kteří se stali profesionálními pedagogy, farma, garáž, 300 ha polí, kde se pěstují brambory, roubený kostel, počítačové centrum, anglické trávníky a další. Domy mají elektřinu, vodovod, kanalizaci, kamna a další běžné vybavení. Toto všechno vlastnoručně postavili členové komunity, většinou z vlastních prostředků.

Historie vesničky začala v roce 1992 – tehdy ji tvořila jedna maringotka a 5 nadšenců. V příštím roce přibyla ještě jedna rodina. Potom další. Nyní tvoří šest náhradních rodin s třiceti dětmi společně “Nekomerční společenství náhradních rodin”. Členy komunity je i několik dalších dobrovolníků a přednášejících. Celkem žije v ekovesničce 50 lidí a stále přicházejí další…

Nově příchozí rodina absolvuje jednoroční zkušební dobu, kdy se zúčastňuje všech záležitostí komunity a rozhoduje se, jestli chce opravdu spojit svůj život s námi. V létě a v zimě k nám bereme děti z dětských domovů – tráví zde své prázdniny. Jestliže během těchto návštěv vnikne vztah mezi dospělými a některým dítětem, pak začíná standardní a velmi dlouhá procedura kompletování potřebných dokumentů a předání dítěte rodině. Držíme se principu oboustranné dobrovolnosti. Dítě samo musí mít velkou touhu zůstat u nás.

Návštěvníky vždy udivuje exotické spojení dřevěných roubených stěn, pecí a počítačů. Ale našim dětem to nevadí. Všechny děti v Kiteži čtou knihy, pracují na počítači a mluví anglicky. Nastudovali jsme s dětmi také např. rokovou operu “Ježíš Kristus Superstar” pouze v angličtině.

Nyní máme záměr založit kolej (college) pro náhradní rodiny a hledáme mladé spolupracovníky. Dětské domovy patří ruské minulosti. V dobách těžkých zkoušek bylo třeba shromáždit opuštěné děti, dát jim jídlo a umožnit získat vzdělání. Ale to, co před 40-ti lety bylo normou, to je nyní patologické. Dětské domovy jsou na celém světě považovány za překonané. Formování plnohodnotné lidské osobnosti je složitý a mnohostranný proces a fungující rodinu v něm nemůže nic nahradit. Bohužel náhradní rodiny v Rusku většinou nejsou připraveny na úkoly, které mají plnit.

Proto chceme vytvořit speciální “školu” pro děti i dospělé, která by se podobala “letnímu pracovnímu a zábavnému táboru”, avšak pobyt v ní by trval nejméně 1 rok. Dospělí by v ní měli roli vedoucích a celý den by se věnovali svým svěřencům. Děti by se během pobytu v této škole seznámili s fungováním a atmosférou naší komunity. Pobyt dospělých i dětí by byl dočasný a dobrovolný. Mladí lidé by si tak osovojili návyky a získaly zkušenosti, které by jim umožnily založit vlastní fungující náhradní rodinu.

Rádi bychom také rozvinuli naše zemědělské hospodaření, ale nemáme k tomu dost lidí. Proto hledáme zájemce o takovou práci – nejlépe rodinu.