Zahrádka pro nadšené začátečníky (1) – něco o nářadí

Jako dítě jsem bydlel na vesnici, kde jsme měli zahrádku a ovocné stromy a keře. Pak jsem žil 22 let ve městě. Když jsme se potom přestěhovali na venkov, musel jsem si na různé věci týkající se zahrádky znovu přijít často metodou poučení se s vlastních omylů. I...

Má popel nějakou cenu?

Zdroj: Josef Vaněk: Více zeleniny v zahrádce, Chrudim 1943 Popel jest zbytek nějaké hmoty, získaný jejím pálením. Popel dřevěný podle druhu dřeva má buď větší nebo menší hnojivou -hodnotu, a hlavně se při jeho použití počítá s kysličníkem draselným, fosforečným a...

Máme-li stromy po zasazení ořezávati?

Zdroj: časopis Česká flora, ročník 1893: Palčivá to otázka! Promrháno o tom hojně černi a inkoustu; zástupci různých method jsou o svém přesvědčeni, byť i opakem bylo, co druzí tvrdí. Zásada, nezkracovati výhony v prvním, nýbrž až v druhém či třetím roce, je novějšího...

Užívání hnoje záchodového v zahradnictví

Zdroj: časopis “Česká flora”, ročník 1, z r. 1893: Hnoji záchodovému nepřikládají zahradníci dosud té důležitosti, jaká mu vším právem přísluší. Příčinu toho, proč poměrně ještě v malé míře tohoto hnoje se užívá, dlužno hledati v tom, že řečené hnojivo má...

O kypření půdy pod ovocnými stromy

Zdroj: časopis “Česká flora”, ročník 1, r. 1893: Jak důležité je kypření půdy kol ovocných stromů, přesvědčil jsem se za letošního léta. Na tabuli, která posázena byla po většině časně kvetoucími hlízovitými a cibulovitými rostlinami, stála též asi...

Očišťování stromů ovocných

Zdroj: časopis Česká flora, ročník 1893: Probírání větví jest zvláště při starších stromech ku prodloužení zdraví veledůležité. Majetníci ovocných sadů musí tudíž časně z jara nebo pozdě na podzim vše dobře prohlédnouti a škodlivé odstraniti. Vše uschlé a napolo...