Posts in category: News
Vatikán vyhlásil nové smrtelné hříchy

S povděkem a jistým zadostiučiněním jsem si přečetl, že od nynějška už bude pro křesťany znečišťování životního prostředí hříchem. Já to tak beru už dávno. Vatikán vyhlásil nové smrtelné hříchy – znečišťování životního prostředí, genetická modifikace potravin, pokusy na lidech, sociální nespravedlnost, ožebračování lidí, shromažďování nemravného bohatství a distribuce drog včetně jejich užívání. Musím říci, […]

Novinky.cz: Samota škodí stejně jako kouření a obezita

Nedávno jsem to zmiňoval v cyklu “Creating a Life Together” a nyní si to můžeme přečíst i v “normálním” tisku – což teprve pro lidi NĚCO znamená… 🙂 Zdroj: Novinky.cz (http://www.novinky.cz/clanek/161537-samota-skodi-stejne-jako-koureni-a-obezita.html) Osamění je pro lidské zdraví podle odborníků stejně zhoubné jako obezita a kouření. Sociální izolace by podle předních světových zdravotníků měla patřit na seznam […]