Myšlenka vybudovat soběstačnou komunitu se zrodila před 20-ti lety. Před osmi lety komunita skutečně vznikla a nyní je to komunitní vesnice v níž žije cca 100 dospělých a dětí, kteří se učí jak žít a pracovat společně. Komunita se nachází asi 15 km severozápadně od Aarhus, na periferii města Hjortshoj.

Smyslem existence komunity AIH je hledání rovnováhy mezi osobní svobodou a přáním být členem komunity. Snažíme se budovat komunitu tak, aby byla přitažlivá pro lidi všech věkových kategorií a libovolného původu. Členové komunity mají nejrůznější profese. Máme mezi sebou inženýry, učitele, biology, truhláře, sociální pracovníky i dva profesionální cirkusové klauny.

V komunitě žije mnoho dětí a těm věnujeme v našem každodenním životě největší pozornost. V naší komunitní vesnici nejezdí žádná auta, takže i malé děti si mohou bez nebezpečí hrát venku. Děti se také zcela přirozeně účastní všeho, co se v komunitě odehrává. Podle svých schopností a věku pomáhají při přípravě jídla, pečují o zvířata, pomáhají při pěstování plodin apod.

AIH je založena na principech demokracie a spolupráce – nazýváme to „místní demokracie“ (resident democracy). Členové komunity tvoří co-housingové skupiny, v nichž funguje spolupráce při sdílení společných automobilů, pěstování ovoce a zeleniny apod.

Město Aarhus nám poskytlo na náš projekt cca 100 ha půdy. V současné době využíváme 22 ha. První co-housingová skupina (10 rodin) si postavila své domy v letech 1991 – 1996 na 0,5 ha půdy. Druhá skupina (20 rodin) stavěla v letech 1995-1996 na 0,7 ha, třetí (11 rodin) stavěla v r. 1998 na 0,5 ha půdy. Pro 4. skupinu (26 rodin) postavila domy v r. 2002 Social Housing Association a členům skupiny je pronajímá.

Při stavbě a vybavení domů se samozřejmě upřednostňují ekologické postupy a ekologicky šetrné výrobky. Samozřejmostí jsou kompostovací záchody, kompostování kuchyňského odpadu apod.

První co-housingová skupina byla např. fascinována stavbami z hlíny. Ve Francii se naučili stavění metodou dusaní hlíny do formy (výsledné stěny mají sílu 50 cm). Pro stavbu použili místní hlínu, základy postavili ze škvárových tvárnic. Výsledky jsou velmi dobré. Hliněné domy mají příjemné vnitřní klima a na jejich vytápění se spotřebuje méně energie.

Kontaktní adresa:

AiH, Gammel Kirkevej 56, 8530 Hjortshoj, Denmark